Kontakt dla

Klientów

New Business Manager
+48 537 336 447
hello@aveex.com

Head Office

AVEEX Sp. z o.o.
Ul. Plac Defilad 1
00-901 Warszawa

Zobacz na mapie

Telefon: +48 22 781 40 51

REGON 141769292
NIP 5252448464

KRS 0000325262
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:  55 550 PLN

Pracownia

AVEEX
Ul. 11 Listopada 79
05-091 Ząbki

Zobacz na mapie

Kontakt Media

Melania Wojas
Media Relations Manager
+48 537 336 447
melania.wojas@aveex.com

Kontakt Production

Michał Tomasik
Production Director
+48 530 350 500
michal.tomasik@aveex.com